Zasadnutie OZ

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4., písm. a., zvoláva starosta obce riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca, ktoré sa uskutoční

dňa 16.apríla 2014 o 18:00 hod

v sobášnej sieni na Obecnom úrade v Bošáci

Ďalšie informácie...
 
Súťaž o najkrajšiu záhradu, predzáhradku a balkón v Bošáci

 

kvety nášho vidiekaObecný úrad Bošáca vyhlasuje súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku a balkón. Možno si položíte otázku: Prečo súťaž?
Inšpiráciou nám bol udelený titul našej obci v roku 2013 – Dedina ako záhrada. Cieľom našej súťaže je podporiť záujem a motivovať občanov k skrášľovaniu prostredia okolo nás, a to starostlivosťou o svoje záhrady, predzáhradky a balkóny.
Súťažné podmienky:
V rámci súťaže budú ocenené vecnými cenami a darčekovými poukážkami 3 najkrajšie z každej z troch kategórií, teda samostatne záhrada, predzáhradka a balkón.
Ďalšie informácie...
 
Miestne dane a poplatky
euro minca Oznamujeme občanom, že Vám budú v  našej obci v dňoch 2.4.- 6.4.2014 postupne doručované platobné výmery na platbu daní, poplatok za psa a za komunálny odpad. Poplatky môžete uhrádzať cez banku prevodným príkazom, osobne na Obecnom úrade v Bošáci, alebo vypísaním poštovej poukážky na pošte.
Na obecnom úrade môžete uhrádzať poplatky v úradných hodinách:
pondelok, utorok od 7,00 do 15,00 hod.
streda od 7,00 do 18,00 hod.
štvrtok od 7,00 do 14,00 hod.
piatok od 7,00 do 12,00 hod.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Obecný úrad Bošáca na čísle tel.: 032/7781 130
 
Jarným chodníčkom

Jarná turistikaDňa 6. apríla 2014 sme sa v počte asi 50 zúčastnených o 14:00 vybrali zo Zabudišovej na peknú minituristiku, kde sme si obzreli, čo nové na Haluzickej kyselke :-) , po občerstvení naše kroky viedli smerom do Melčickej doliny a nakoniec sme skončili opäť na Zabudišovej. Všetkým ďakujeme za hojnú účasť a príjemnú atmosféru. Turistike ZDAR :-) Foto tu

rod. Horečná

 
Výstava knižníc a starých kníh

z_vstavy_knhV dňoch 29. a 30. marca 2014 sme si zorganizovaním Výstavy knižníc a starých kníh  pripomenuli „Marec – mesiac knihy“. Na výstave v priestoroch Obecnej knižnice vystavili obyvatelia fotografie svojich domácich knižníc, zapojili sa aj farské úrady a Základná škola Ľ. V. Riznera Bošáca. Na výstave mali návštevníci možnosť pozrieť si a prelistovať staré knihy, ktoré boli vydané v rozpätí od začiatku 19. storočia až po prvú polovicu 20. storočia.  Najstaršie boli cirkevné knihy – spevníky, modlitebné knižky, biblie rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, zaujímavosťou bola aj jedna kniha židovskej cirkvi. Výstavu v pondelok 31. marca navštívili aj žiaci Základnej školy s materskou školou Ľ. V. Riznera Bošáca. Ďakujeme za zorganizovanie a prípravu výstavy našej knihovníčke p. Ing. Radošovej Ľudmile. Foto z výstavy tu

 
« ZačiatokPredch123456789ĎalejKoniec »

Stránka 1 z 9

facebooktwitter1

 

Vážení spoluobčania,

vítam vás na novej stránke obce Bošáca.
Ako ste si všimli, ma pozmenený vzhľad a štruktúru. Cieľom novej stránky je poskytovanie väčšieho množstva informácii a tiež možnosť komunikácie prostredníctvom internetu. Prosím vás na začiatok o trpezlivosť, nakoľko stránka nie je zatiaľ 100% naplnená obsahom. Denne sa dopĺňa o nové informácie a podľa potreby ďalej upravuje. Naším prianím je, aby stránka slúžila k vašej spokojnosti. starosta00Budeme radi za každý váš podnet, návrh, pripomienku na jej zlepšenie. Prajem vám prijemne surfovanie.

Váš starosta Daniel Juráček

Vyrobil COMTEC s.r.o. Powered by Joomla CMS!